• REGISTRACIJA
English (United Kingdom)Croatian(HR)
Privatnost

Kola?i?i (eng. cookies)?

Kola?i? predstavlja skup informacija koje u obliku datoteke na vaše ra?unalo sprema web stranica kada ju posjetite, te se koristi kako bi internet stranica primila informacije o nekim vašim postavkama i ponašanju na internetu (kao npr. e-mail adrese, postavki internetskog preglednika itd).

Kada ponovno posjetite istu stranicu internetski preglednik šalje natrag kola?i?e koji joj pripadaju, što omogu?uje prikaz stranice i korištenje prilago?eno Vašim preferencijama.

Bitno je za naglasiti da internetska stranica ne može pristupiti drugim datotekama na ra?unalu korisnika ili dobiti pristup informacijama koje korisnik nije ranije dao. Ovo je uobi?ajena praksa  kojom se koristi na preko 90% internetskih stranica, prema direktivi Europske unije obavezni smo prije spremanja „cookie-a“ zatražiti vaš pristanak.

Kakvi kola?i?i se koriste na svasta-nesto.hr?

Privremeni kola?i?i (Session cookies)  - spremaju se na ra?unalu i brišu se automatski nakon zatvaranja web-preglednika koji daju mogu?nost internatskoj stranici pristup za privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kola?i?i (Persistent cookies) -  Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obi?no imaju rok isteka. svasta-nesto.hr.hr koristi trajne kola?i?e kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisni?ko ime i lozinka, što omogu?uje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisni?ko ime i lozinku svaki puta kada posje?ujete svasta-nesto.hr.

Što je kola?i? sa prve strane?

Oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogu?avaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno posjeti web stranicu.

Što su kola?i?i sa tre?e strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kola?i?e (Facebook, Google analytics i adwords). Ovi kola?i?i nisu postavljeni od strane svasta-nesto.hr.hr , te naj?eš?e služe kao pomo?  pri tuma?enju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

Kako onemogu?iti kola?i?e?

Svaki korisnik sam odlu?uje  da li želi dopustiti pohranu kola?i?a na svoje ra?unalo. Postavke o pohranjivanju je mogu?e podesiti unutar postavki web-preglednika.

Za detaljne informacije o postavkama kola?i?a odaberite web-preglednik koji koristite.


Razmotrite kako ukoliko onemogu?ite kola?i?e, ne?ete mo?i imati odre?ene funkcionalnosti na web-stranici svasta-nesto.hr.

Popis kola?i?a koje prikupljamo možete pogledati u nastavku (List of cookies we collect)

Tablica prikazuje kola?i?e koje prikupljamo i koje informacije pohranjuju (The table below lists the cookies we collect and what information they store.)

Naziv/COOKIE nameOpis/COOKIE Description
Košarica/CART Povezanost sa Vašom košaricom/The association with your shopping cart.
Informacija o kategoriji/ CATEGORY_INFO Pohrana informacije o kategoriji, stranici i dozvoljava da se stranice prikazuju puno brže/ Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
Usporedi/COMPARE Proizvodi koje ste stavili za usporedbu/The items that you have in the Compare Products list.
Valuta/CURRENCY Vaša željena valuta/Your preferred currency
Kupac/CUSTOMER Enkriptirana verzija Vašeg korisni?kog internog identifikacijskog broja korisnika/An encrypted version of your customer id with the store.
Autorizacija kupca/CUSTOMER_AUTH Informacija o tome da li ste trenutno prijavljeni u trgovinu ili ne/An indicator if you are currently logged into the store.
Podaci kupac/CUSTOMER_INFO Enkriptirana verzija kojoj grupi kupaca pripadate/An encrypted version of the customer group you belong to.
Segment ID kupca/CUSTOMER_SEGMENT_IDS Pohranjuje ID segment kupca/Stores the Customer Segment ID
Vanjska cache opcija/EXTERNAL_NO_CACHE Oznaka, koja prikazuje da li je cache omogu?en ili ne/A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
Su?elje/FRONTEND ID broj sesije na serveru/You sesssion ID on the server.
Pregled kao gost/GUEST-VIEW Dozvoljava gostima pregled i ure?ivanje narudžbe/Allows guests to edit their orders.
Zadnja kategorija/LAST_CATEGORY Zadnja kategorija koju ste posjetili/The last category you visited.
Zadnji proizvod/LAST_PRODUCT Zadnji proizvod koji ste pregledali/The most recent product you have viewed.
Nova poruka/NEWMESSAGE Ozna?ava da li je primljena nova poruka/Indicates whether a new message has been received.
No cache/NO_CACHE Ozna?ava da li je cache memorija dozvoljena/Indicates whether it is allowed to use cache.
Košarica/PERSISTENT_SHOPPING_CART Poveznica prema informaciji o vašim zadnjim pregledima i košarici/A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
Anketa/POLL Oznaka i broj ankete gdje ste glasali/The ID of any polls you have recently voted in.
Anketa/POLLN Informacija o anketama u kojim ste sudjelovali/Information on what polls you have voted on.
Usporedba/RECENTLYCOMPARED Proizvodi koje ste zadnje usporedili/The items that you have recently compared.
Email proslije?ivanje/STF Informacija o proizvodima koje ste proslijedili emailom/Information on products you have emailed to friends.
Jezik trgovine/STORE Jezik trgovine koji ste odabrali/The store view or language you have selected.
Spremanje kola?i?a/USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Ozna?ava da li je korisniku dozvoljeno spremati kola?i?e/Indicates whether a customer allowed to use cookies.
ID proizvoda/VIEWED_PRODUCT_IDS Proizvodi koje ste zadnje pogledali/The products that you have recently viewed.
Lista želja/WISHLIST Enkriptirana lista proizvoda koje ste dodali u listu želja/An encrypted list of products added to your Wishlist.
Lista želja broj/WISHLIST_CNT Broj proizvoda koje ste dodijelili u Vašu listu želja/The number of items in your Wishlist.

 Gore navedena lista ozna?ava naj?eš?e korištene kola?i?e na ovoj web trgovini.

 
Scroll Up